ଭୁଲରବି ସକାଳୁ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ହେବ ସର୍ବନାସ

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳୁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି | ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କେତ ପାଇଥାଏ | ସକାଳେ ଅନେକ ଚିହ୍ନ ଅଛି | ଆଜି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ |

ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ନଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଅଟେ | ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି |

sankha

ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଏକ ଶଙ୍ଖ, ମୟୂର, ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ | ଯଦି ତୁମେ ସକାଳେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛ, ତେବେ ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ |

ଯଦିଓ ଆପଣ ସକାଳେ ହାତ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦିନ ମିଳିବ | ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଏହାର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ |

cow

ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଅଗ୍ନି କିମ୍ବା ହାଭାନ୍ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ଅଟେ | ଯଦି ଗାଈ ଗୋବର, ସୁନା, ତମ୍ବା, ସବୁଜ ଘାସ ସକାଳେ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ | ଯଦି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ମହିଳା ସକାଳେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *