ଏହି ଗୋଟିଏ ଜୁସ ପି ଦିଅନ୍ତୁ – ଗ୍ୟାସ ମୁଳରୁ ହୋଇଯିବ ଭଲ । Health Post

acidity

ୟୁରିକ୍ ଏସିଡର ବୃଦ୍ଧି ଆମକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ | ଯଦି ଏହା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶରୀରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନହୁଏ, ତେବେ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ | ଓୌଷଧ ବ୍ୟତୀତ, କେତେକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ | ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମଲା କିପରି କାମ କରେ | ଏହା ସହିତ, ଆମେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ |

ଆମଲା ରସ ବର୍ଦ୍ଧିତ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ |

ଆମଲାରେ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ଥାଏ | ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ | ଏହା ସହିତ, ଏହା ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଫୁଲା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ |

amla

ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରଣାଳି | ଏହିପରି, ଆମଲା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏକ ପାନିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ | ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ଆମଲା ବା ଅଂଳା ରସ ପିଅନ୍ତୁ | ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ରାତ୍ରିଭୋଜନର 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଧା କପ୍ ଆମଲା ରସରେ ଏକ ଚାମଚ ଆଲୋ ଭେରା ରସ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ | ଏହି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ |

ଆମଲା ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଭ | ମଧୁମେହରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆମଲା, ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ | ଆମଲା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ | ଏହାବ୍ୟତୀତ, ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ଗୋଲମରିଚର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ |

amlaa

ଯକୃତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ | ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ଏହା ଯକୃତ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ | ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଯକୃତକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଆମଲା ରସ ପିଅନ୍ତୁ |

ଅନ୍ୟାନ ବ୍ୟବହାର –  କେଶ ପାଇଁ ଆମଲା ମଧ୍ୟ ଦିଏ ଲାଭ । କେବଳ ମଧୁମେହ ଏବଂ ଯକୃତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ, ଏହା କେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ | ଏହା କେଶ ଝଡିବା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *